3 Kasım 2012 Cumartesi

Terminal Dönem Bakım Merkezleri

Terminal Dönem  Hasta Bakım  Kurumları, palyatif bakım  kurumları olarak da bilinmektedir. Yaşama şansı olmayan ve genellikle altı aydan daha az ömrü kalan hastaların bakımıyla ilgilenen kurumlardır. Terminal Dönem Hasta Bakım Kurumları; ölümün, hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği varsayımına dayanarak hizmet vermektedir. Terminal Dönem Hasta Bakım Kurumları, hastalığın tedavisinden çok, hastalığın verdiği ağrıların giderilmesi yoluyla hastanın rahatlatılmasını sağlamaktadır. Terminal Dönem Hasta Bakım Kurumlarının temel amaçları şunlardır:

Ø Hastanın ağrı ve diğer rahatsız edici semptomlardan kurtulması,
Ø Hastanın psikolojik ve manevi yönden desteklenmesi
Ø Hastanın karşı karşıya kaldığı ölüm tehlikesine rağmen mümkün olduğunca aktif bir yaşam biçimi sürdürmesi ve bunun için gerekli alt yapı hizmetlerinin
sağlanması
Ø Hastanın yanı sıra aynı yazgıyı paylaşan hasta yakınlarının da desteklenmesi, eğitilmesi ve hasta yitirildikten sonra onların yeniden sosyal yaşama uyumunun
sağlanabilmesi için destek olunması

Terminal Dönem Hasta Bakım Kurumları; büyük ölçüde kanserli hastaları kabul etmekle birlikte AIDS, kas ve bağ dokusu, böbrek ve kalp hastalıkları terminal aşamada olan hastalara da hizmet sağlamaktadır.


Hemşirelik Bakım Merkezleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça yaygın olan Hemşirelik Bakım Merkezleri, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri içinde çok büyük bir yere sahiptir. Hemşirelik Bakım Merkezleri, yaşlılara yönelik uzun dönemli hizmet veren kurumlar olarak görülmekle birlikte, kısa dönemli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamaktadırlar.  Türkiye’de yaygın olmamakla birlikte, Hemşirelik Bakım Merkezlerinin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun dönemli tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunumunda önemli bir payı bulunmaktadır.

Hemşirelik Bakım Merkezi, oldukça geniş bir kavramdır; yatak sayıları 3 ile 1200 arasında değişmektedir.

Hemşirelik Bakım Merkezleri, bağımsız bir kurum olarak çalışabildikleri gibi, bir hastanenin bölümü veya bir emeklilik merkezine bağlı bir kurum da olabilmektedir. Hemşirelik Bakım Merkezleri, ağırlıklı olarak yaşlı kişilere sağlık ve kişisel bakım hizmetleri vermektedir. Hemşirelik Bakım Merkezlerinden yararlanan kişiler, hasta olarak değil, konuk olarak kabul edilmektedir.

Konukların %82’lik bölümü, bir veya birkaç konuda işlevsel bağımlılığı olan, yani günlük yaşam etkinliklerini gerçekleştirmede, diğer kişilerin yardımına gereksinim duyan bireylerdir. Hemşirelik Bakım Merkezlerinde verilen hizmetler oldukça çeşitlilik göstermektedir. Hizmet kapsamı içinde, günlük yaşam etkinliklerinde bireylere yardımcı olmaktan,  bilinç kaybı ve zihinsel özürlü kişilerin gözetimine ve gelişmiş teknoloji gerektiren solunum ve yapay beslenmeye kadar değişik hizmetler bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder