27 Ekim 2012 Cumartesi

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜRLERİ VE GÖREVLERİ


TIBBİ SEKRETERLERİN TÜRLERİ VE GÖREVLERİ

Tıbbi sekreter lise ve dengi okul mezunu daktilo ve bilgisayar bilir personeldir. Sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birmlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen hasta dosyası ve hasta kabul işlemleri yapabilen kişidir.

TIP SEKRETERLERİNDE GENEL ÖZELLİKLER

Türkçeyi çok iyi konuşmalı ve yazmalı

Sağlıklı insan ilişkilerini bilmeli

Büro ve otomasyon sistemini bilmeli

Yazışma ve raporlama sistemini bilmeli

Dosyalama tekniklerini bilmeli

Hızlı not alma tekniklerini bilmeli

Büro yönetimi tekniklerini bilmeli

Büro servisi  kurallarını bilmeli

Protokol sistemlerini bilmeli

TIP SEKRETERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Tıp sekreterlerinin sahip olmaları gereken bir takım özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler;

Bilişsel özellikler

Devinsel özellikler

Tıp sekreterlerinin bilişsel özellikleri

Hastanenin amaçlarını bilmek

Çalıştığı kurumun örgüt yapısını bilmek

Hastanedeki başlıca faaliyet alanlarını bilmek

Hangi kararların kimler tarafından verileceğini bilmek

Üst kademelerden gelen emir ve direktifleri ilgililere zamanında iletmek

Alt kademedeki personelde gelen konuları ilgili üst yönetim kademelerine bildirmek

Tıbbi terminoloji bilmek

Kurumdaki personelin yetki ve sorumluluklarını bilmek

Kurum içi ve dışı haberleşmeyi ilgili temel yazışma tekniklerini bilmek

Telefonla etkili konuşma kurallarını bilmek

Daktilo ve bilgisayar kullanımını bilmek

Faks kullanımı, mesaj yazımı, istatiktiki verilen doğru kaydını bilmek

Hasta randevularını takip etmek

Hasta dosya ve tetkiklerinin hukuki önemini bilmek

Enfeksiyona karşı uyulması gereken kuralları bilmek

Kılık, kıyafet, hak ve sorumlukları görevleriyle ilgili yönetmelikleri bilmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder